Política de Privacitat

Autorització per al tractament de dades

Totes les dades facilitades pels usuaris i subscriptors d'aquest web són confidencials i exclusivament d'ús intern. Carreras Rebés S.L. no vendrà ni compartirà aquesta informació privada a cap altra empresa. Aquestes dades s'utilitzaran exclusivament amb finalitats informatives per tal de millorar la informació que t’oferim.

L'usuari autoritza amb aquest acte a Carreras Rebés S.L. a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP) i la resta de normativa aplicable.

L'usuari que facilita dades de caràcter personal a Carreras Rebés S.L. podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a aquesta entitat.